Alman

Tietosuojaseloste

Oy Alma Group Hotels Ab / Hotelli-Ravintola Alman rekisteri- ja tietosuojaseloste

1.Rekisterinpitäjä

Nimi: Oy Alma Group Hotels Ab
Osoite: Ruukintie 4-6, 60100 Seinäjoki
Puhelinnumero: 064215200

Sähköposti: alma@hotelalma.fi

Kotisivut: www.hotelalma.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Juha Ylikoski / yrittäjä

Oy Alma Group Hotels Ab
Sähköposti: juha.ylikoski@hotelalma.fi
Puhelin: 0405859538

3. Rekisterin nimi

Hotelli-Ravintola Alman asiakas- ja yritysrekisteri

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakas- ja yritysrekisterin tietoja käytetään Hotelli-Ravintola Alman asiakassuhteiden hoitoon, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tilasto- ja markkinatutkimusten suorittamiseen, palvelujen tarjoamiseen ja tuottamiseen, liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen sekä Hotelli-Ravintola Alman viestintään ja palveluiden markkinointiin.

5.Rekisterin tietosisältö

Asiakashenkilöstä Hotelli-Ravintola Alman henkilökunnan käytettävissä ovat seuraavat tiedot, mikäli ne ovat olleet saatavilla:
– nimi
– sidokset yrityksiin, kehittämishankkeisiin tai järjestöihin
– syntymäaika
– sukupuoli
– asuinkunta ja –maa
– äidinkieli
– yhteystiedot (sähköposti, osoitetiedot, puhelinnumerot, fax, verkkolaskutunnus)
– palautetiedot sekä reklamaatio tiedot
– kirjoitetut laskut ja niiden maksutilanne
– tuotetut ja tarjotut palvelut
– asiakkaan luovuttamat dokumentit sekä sähköpostiviestintä
– osallistuminen Hotelli-Ravintola Alman tilaisuuksiin
– asiakkaalle lähetetty markkinointiviestintä ja tiedot yhteydenotoista
– sosiaaliturvatunnus vain, mikäli tämä on asiakassuhteessa ehdottomasti tarpeellista

Yrityksistä Hotelli-Ravintola Alman henkilökunnan käytettävissä ovat seuraavat tiedot, mikäli ne ovat olleet saatavilla:
– nimi
– osoite
– Y-tunnus
– toimiala ja mahdolliset tuote- ja palvelukuvaukset
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– henkilöstömäärä
– liikevaihtoluokka
– palvelujen käyttöön liittyvät tiedot: esim. palvelujen käyttö
– asiakaspalautetiedot: asiakkaiden tyytyväisyystiedot, kommentit rekisterinpitäjän palveluista ja muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot
– mahdolliset laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset lähteet

Rekisteriä päivitetään asiakassuhteen aikana asiakkaalta saatavin ja kerättävin tiedoin. Yritystietoja kerätään, talletetaan ja päivitetään myös Kaupparekisteristä. Rekisteritietoja kerätään ja päivitetään myös yritysten julkisilta www-sivuilta, saapuneista sähköposteista, Hotelli-Ravintola Alman ja sen yhteistyötahojen verkkosivuilla sijaitsevilla lomakkeilla sekä erilaisissa asiakas-, messu- ja markkinointitapahtumissa. Yritys- ja henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Väestörekisterikeskuksen ja muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakashenkilöiden tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille käytettäväksi ilman asiakkaan suostumusta. Tietoja saatetaan siirtää kolmansille osapuolille Hotelli-Ravintola Alman markkinointia varten sekä yhteistyökumppaneiden tarpeita varten asiakassuhteen tai asiakastilaisuuden näin vaatiessa. Tietoihin on pääsy kolmansilla osapuolilla vain tietojärjestelmien huoltotarkoituksessa, kolmansilta osapuolilta vaaditaan salassapitoa ja käyttöoikeutta tietoihin ei luovuteta.

Yritystiedoista voidaan luovuttaa Kaupparekisterin tietojen mukaisesti yrityksen tunniste- ja yhteystiedot kuten Y-tunnus, toiminimi ja mahdolliset apu- ja rinnakkaistoiminimet, kotipaikka tai kunta, josta toimintaa johdetaan, posti- ja käyntiosoite sekä muut mahdolliset yhteystiedot, päätoimiala ja yritysmuoto. Myös yrityksen suostumuksella luovutettavaksi antamia tietoja kuten liikevaihdon ja henkilöstön suuruusluokka tai tuote- ja palvelukuvaukset voidaan luovuttaa eteenpäin.

Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa edelleen rekisterinpitäjän toimeksiannosta tapahtuvaa maksupalvelua, tietojenkäsittelyä tai muita niihin verrattavia tehtäviä varten.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot säilytetään tietojärjestelmissä Hotellinx Cloud sekä Procountor, jotka ovat suojattu salasanoin ja räätälöidyt käyttäjätunnukset myönnetään vain Oy Alma Group Hotels Ab:n henkilökunnalle työtehtävien laajuuden ja tarpeellisuuden mukaan. Lisäksi tietoja säilytetään Oy Alma Group Hotels Ab:n henkilökunnan käyttöön tarkoitetulla verkkolevypalvelimen asemilla, jotka ovat suojattu räätälöidyin salasanoin työtehtävien laajuuden ja tarpeellisuuden mukaan. Oy Alma Group Hotels Ab:lla on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisteröityjä osoitetietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin, sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin ellei asiakas tätä kiellä. Kiellon voi tehdä ehdoissa mainittuihin yhteystietoihin.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on:

Oikeus saada pääsy tietoihinsa
Oikeus tietää tietojensa säilytysajasta tai sen määrittämiskriteereistä
Oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista
Oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Oikeus peruuttaa annettu suostumus, kun käsittely perustuu annettuun suostumukseen
Oikeus saada tieto siitä, onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen tai sopimukseen tai sopimuksen tekemiseen perustuva vaatimus, onko rekisteröidyn pakko toimittaa tällaiset tiedot ja mitä seurauksia seuraa, jos tietoja ei anneta
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Pyynnöt ja tiedustelut tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle sähköpostitse aiheella ”Asiakastietorekisteri/Juha Ylikoski” osoitteeseen: juha.ylikoski@hotelalma.fi tai postite osoitteeseen: Oy Alma Group Hotels Ab, Juha Ylikoski, Ruukintie 4, 60100 Seinäjoki.

Scroll to Top